30 de juny del 2008

Article: La masovera se’n va a la universitat

Benvinguts al gran mercat de l’ensenyament superior. Benvinguts al Procés de Bolonya. Segurament si em demanessin que resumís en dues frases la transformació que estan vivint les universitats dels Països Catalans des de fa un temps escolliria l’encapçalament d’aquest text. Lluny, però, del Paradís del qual parlen els Obrint Pas, el Procés de Bolonya o, el que és el mateix, l’entrada del mercat i les seves premisses a l’ensenyament superior porta a les universitats cap a una nova forma de ser i un nou model de finançament que dista molt d’allò que hauria de ser: una universitat pública, popular, de qualitat, antipatriarcal i catalana.
I és que si ens aproximem a les realitat de les universitats amb els canvis que es produeixen i es produiran si no els aturem abans, veurem que tot plegat és la punta de l’iceberg de l’ensenyament que el neoliberalisme i, més concretament, l’OMC han projectat i que a casa a nostra es veu amb lleis com la LOU, la LUC, la LEC al Principat o la LAU francesa. El Procés de Bolonya, per tant, és l’exemple més contundent de la mercantilització de l’ensenyament, de l’entrada de les empreses en el món de l’educació. I és que no cal recordar que el pastís que hi ha en joc amb la liberalització de l’ensenyament és, a nivell mundial, més gran que el que mou la indústria de l’automòbil.

Per concretar com es produeix aquesta evolució, cal parlar de la divisió entre graus i postgraus que es farà a partir d’ara. Els primers, de quatre anys de durada, seran els encarregats de formar professionals precaris amb competències genèriques com l’anglès o l’informàtica i pocs continguts de fons de les branques del coneixement. Els segons, per la seva banda, caracteritzats pel seu preu elevat, la manca de recursos públics, l’abandó del català com a llengua de docència, la reducció de places… seran els que dotaran les futures generacions, aquelles que hi puguin accedir és clar, dels continguts necessaris per a les feines més qualificades. Un model, per tant, que aposta per estudiants de primera i de segona, universitats de primera i segona, on els postgraus i el finançament vingui del mercat, de les empreses i dels bancs. Un model que aposta definitivament per enfocar els continguts cap al vessant professional del que necessiten les empreses i abandona la funció pública que havia adquirit en l’últim segle. Una universitat on la cultura i la llengua catalanes, així com la construcció acadèmica, social i cultural dels Països Catalans no arriba ni tan sols a ser un objectiu formal, ja no parlem real. Una universitat, doncs, on el món privat té la paella pel mànec i els estudiants han de recórrer als crèdits bancaris per pagar-se la formació. Quina seria la resposta si el funcionament fos el mateix a l’escola primària?

Si agafem els arguments dels defensors d’aquesta transformació els resultats no difereixen gaire. Ells, els rectors, governants i empresaris, sempre parlen d’una suposada renovació pedagògica i de l’homologació dels títols catalans (a l’hora de la veritat espanyols o francesos) a la resta d’Europa. Ara bé, si analitzem el que succeeix, la renovació pedagògica no és tal ja que la reducció de grups i l’autonomia de l’estudiant s’acaben convertint en un ofec continuat que desincentiva l’aprenentatge i l’homologació de títols queda en entredit a causa de la mà invisible del mercat que condueix a consolidar definitivament el model d’universitats de primer, segon i tercer nivell, model en què les primeres obtenen la majoria dels recursos i les altres els toca espavilar-se.

Tots aquests arguments són els que han repetit i reiterat el moviment estudiantil català els darrers anys. Uns arguments que comparteixen arreu d’Europa molts col·lectius d’estudiants i que, a poc a poc, han aconseguit també aglutinar part del professorat, especialment aquell amb una situació laboral més precària. Són els arguments que han legitimitat també les mobilitzacions i tancades a la Universitat de Perpinyà, a la Universitat de Barcelona o, més recentment, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Els arguments hi són i a les universitats estan guanyant terreny. Ara només cal que entre totes i tots treballem dia a dia per aturar aquest maleït procés i comencem un autèntic procés popular i democràtic per decidir quin ha de ser el futur de les universitats dels Països Catalans.
* Article de Lluc Salellas (Portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) a la revista La Veu del MDT.

20 de juny del 2008

Comunicat del SEPC davant la decisió del govern del Principat d’obligar a tenir el nivell C de Català al professorat universitari

Des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans volem mostrar la nostra satisfacció davant l’acord entre el Govern de Catalunya i els rectors de les universitats del Principat on apareix el compromís de reformar la normativa per tal que, a partir d’ara, el professorat que vulgui accedir a una plaça pública en els centres d’ensenyament superior hagi de certificar el coneixement de la llengua catalana. Així mateix, des del SEPC considerem que aquest és un pas necessari però del tot insuficient per assegurar la correcte normalització lingüística a les universitats i que cal que tots els agents implicats avancin vertaderament i conscien per garantir la presència real del català a les aules.
Per tot això que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans fa les següents consideracions:

- Com a sindicat que defensem que la realitat nacional s'estén des de Fraga a Maó i des de Salses a Guardamar, creiem que els actors polítics i socials de la resta dels Països Catalans han d'aprovar amb màxima urgència mesures semblants a les del Principat per tal que el català pugui tenir la presència que es mereix i necessita als centres d'ensenyament superior d'arreu del país.

- Cal que des de la societat civil mostrem la voluntat del poble català per tal que la nostra llengua sigui garantida i present a les aules dels Països Catalans tal i com ho és l'italià a Roma, el grec a Atenes o l'alemany a Berlín. És necessària l'actuació de tots plegats per fer front als comentaris demagògics i fora de context dels que s'oposen a mesures per afavorir la llengua catalana.

- Cal recordar que la implementació del Procés de Bolonya amb una clara aposta dels postgraus internacionals en anglès i castellà va en un sentit contrari a la mesura aprovada. No pot ser que la Generalitat principatina permeti el Procés de Bolonya que, com se sap, fa una clara diferenciació entre la qualitat de graus i postgraus, on el català pot tenir problemes per fer-se un forat si es deixa que sigui el “nou mercat de l'ensenyament “ qui ho dicti .

- La situació de discrimació lingüística dels estudiants que usen el català és present en el dia a dia a les facultats en múltiples accions quotidianes i que, davant d'això, des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ens comprometem a continuar lluitant per defensar la presència del català als centres d'ensenyament superior i per exigir als agents responsables un pla d'actuació per aconseguir variar la situació.


Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Països Catalans, 20 de juny de 2008

11 de juny del 2008

L€C, una llei de fracàs

Fa ja unes setmanes que el conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, presentà la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com la culminació de l’esperit del Pacte Nacional per l’Educació. Ja en el seu temps des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans vàrem considerar que aquest pacte ens abocava al fracàs pel fet de representar la clàssica xerrameca de veus autoritzades i alhora alienes als centres d’estudi enlloc d’un veritable consens de la Comunitat Educativa.
Ara per ara, els pronòstics comencen a complir-se amb la LEC. La gran aposta en matèria educativa del govern tripartit ja va suscitar un rebuig unànime per part del món educatiu al conèixer-se les seves bases, i que ara amb l’avantprojecte fet públic encara acapara prou crítiques per part de professors, mares i pares i estudiants. Una mesura que Maragall s’afanya en qualificar de llei de país però que només ens dibuixa un futur gris per l’ensenyament català i que es contraposa clarament amb els principis que defensem el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
La Llei d'Educació de Catalunya (LEC):
- Degradarà l’ensenyament PÚBLIC no només pel fet d’equiparar l’escola concertada amb la pública dins del que anomenen Servei Públic d’Ensenyament, sinó perquè s’incentivarà econòmicament l’increment de l’oferta concertada en detriment de la pública. A més a més amb la pretensió d’augmentar l’autonomia dels centres educatius, o més ben dit, amb la voluntat de dibuixar un funcionalisme diferenciat a cada centre depenent de la seva realitat social, s’afavorirà la configuració d’una xarxa dual d’escoles amb perfils d’estudiants diferenciats per raons socioeconòmiques. Alhora es disposen mesures per a què els centres educatius cerquin per compte propi el seu finançament i es permet a la concertada seguir seleccionant la demanda. És a dir tindrem centres públics conflictius i descapitalitzats per a les classes més pudents amb l’objectiu d’evitar l’exclusió social, mentre que les classe benestants gaudiran de modèliques i riques escoles concertades exemptes d’ambients hostils. Afegir que molts centres públics esperonats per la manca de recursos propis i l’ofec del finançament públic es veuran abocats a tancar línies i traspassar-les a la concertada.
- Perjudicarà un ensenyament POPULAR mitjançant la configuració (no regulada) de la figura professional del Director entès com un Gerent del centre educatiu que cerca i administra els factors de producció, vegis docents. La seva autoritat i lideratge estarà amplament reglamentat, cosa que es contraposa amb el principi de transversalitat entre docents. Àdhuc el segregacionisme social que s’imposarà als centres educatius minvarà el paper integrador de l’educació i passarà reproduir els rols de classe entre els estudiants, molt lluny de representar valors com la igualtat i la diversitat. Finalment apuntar que els estudiants romandran sense tenir reconegut el dret a vaga per a reivindicar una bona educació en la que s’hi juga el futur.
- Empitjorarà un ensenyament de QUALITAT per l’imperi de la competitivitat entre docents i centres que estaran sotmesos a una avaluació constant per part de persones alienes als centres educatius a través de l’Agència d’Avaluació del Sistema Educatiu. Els termes en els que es basarà aquesta avaluació són bastant obtusos, tot i que es perfila bastant les mesures per l’eficiència de la docència en termes d’excel•lència qualitativa. A banda es perd una nova oportunitat d’assolir la laïcitat en l’ensenyament públic al restar els centres obligats a oferir l’assignatura de religió si hi ha demanda amb professionals a sou de l’erari públic, però designats pel bisbat.
- Menystindrà l’educació ANTIPATRIARCAL al no contemplar la coeducació com una qüestió troncal de l’ensenyament i que ha d’esdevenir el mètode pedagògic de tots els centres educatius. Ni es dediquen massa esforços a possibilitar una efectiva aplicació, ni tampoc es proposa com a criteri d’avaluació, restant simplement com una llicència dins d’una llei que en aquesta matèria no assegura cap avanç.
- Desestimarà l’ensenyament CATALÀ al dissenyar un model educatiu mancat d’un currículum propi i homogeni arreu dels Països Catalans. Serà una pedra més del complicat i escapçat mapa educatiu català amb enormes diferències a les diferents parts del territori nacional.

És per tot això, que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans es manté ferm en el seu rebuig frontal a la LEC i n’exigeix la seva retirada, així com d’altres mesures que s’estan implementant des de la conselleria principatina i que engeguen un futur poc esperançador per l’educació catalana com són la supressió del Batxillerat nocturn, la retallada d’hores lectives de Literatura i Filosofia al Batxillerat o la creació de centres externs per a nouvinguts.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans coherents amb la nostra voluntat mobilitzadora ens sumem a totes aquelles convocatòries que els agents de la comunitat educativa enceten amb la finalitat d’aturar aquesta ofensiva en contra de l’educació pública, catalana, popular, antipatriarcal i de qualitat Finalment, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considerem que la fórmula òptima per mostrar l'oposició de la comunitat educativa a la LEC seria repetir a començaments del curs vinent una Vaga General de l’Ensenyament com la que es va fer el 14 de Febrer, i que tant d’èxit va tenir.


Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Barcelona, 11 de maig de 2008