21 de setembre de 2008

El SEPC participa al Fòrum Social Europeu

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans participa al Fòrum Social Europeu de Malmö (Suècia), conjuntament amb d'altres organitzacions estudiantils, per avançar en la vertebració de la resistència a l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior, conegut com a procés de Bolonya.

El Fòrum ha servit al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per a ampliar contactes amb organitzacions d'arreu d'Europa i enfortir els vincles amb organitzacions amb les quals ja treballavem. Paral·lelament al fòrum social, s'han fet reunions i assemblees preliminars d'algunes organitzacions del S'EF, de cares a organitzar una contracimera a Leuven, on es reuniran els ministres d'universitat europeus.
La delegació del SEPC ha pogut constatar com el fenòmen de la privatizació s'està estenent, i com comencen a organitzar-se les respostes arreu d'Europa, especialment entre els sindicats de professors i d'estudiants.

Per altra banda, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans va participar a la manifestació del dissabte pels carrers de Malmö, on molta gent de diversos països es va apropar a la nostra delegació, interessats per la realitat nacional i social dels Països Catalans, i les nostres lluites a l'àmbit estudiantil i de construcció nacional.
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Malmö (Suècia), 21 de setembre de 2008

15 de setembre de 2008

Curs 2008/2009, davant dels reptes coneguts, respostes cap a l’ensenyament que volem

Els estudiants dels Països Catalans fa temps que hem hagut de fer front a una dinàmica impulsada pels Estats espanyols i francès que imposa un nou model d'ensenyament basat en la mercantilització i la privatització de l'educació, així com en la desprotecció de la llengua catalana. El Procés de Bolonya, que després d'anys de discurs teòric, comença a ensenyar les seves urpes a través de les seves primeres aplicacions i del desplegament de lleis com la renovada LOU, la LUC o la Llei d'Autonomia universitària francesa, la proposta de Llei d'Educació de Catalunya i el Decret de Batxillerat al País Valencià, en el cas de secundària, són els principals pals de paller que basteixen aquest model neoliberal.
Aquesta és la realitat coneguda per la majoria d'estudiants del nostre país ara que comença el nou curs lectiu, el 2008-2009. La situació de precarietat de l'ensenyament públic català es pot constatar en qualsevol estadística oficial europea. Som a la cua en tot, i d'això en són responsables tant les estructures polítiques estatals com les autonòmiques o regionals que en lloc d'apostar per un model d'ensenyament públic i per a tothom, segueixen les dinàmiques economicistes que perpetuen, entre d'altres aspectes, un sistema d'ensenyament elitista, patriarcal i mercantilista. I mentrestant, l'alumnat continua sense poder dedicir quin és el model educatiu que vol.

Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) som conscients, però, que aquesta realitat no és inimmutable. Sabem que si seguim treballant des de la base, a través de les assemblees als instituts i universitats serem capaços de donar, com ja fa temps que fem, una resposta clara, concisa i amb capacitat de transformació davant del negre present i, encara més fosc horitzó, que se'ns presenta a l'actualitat. Des del SEPC, doncs, seguirem bastint propostes durant tot el curs per tal de transformar la realitat més propera que ens envolta sense creure, però, en cap cas, que els centres d'ensenyament són illots aïllats dels conflictes de la societat.

A tall d'exemple, enguany el SEPC ha estat protagonista de diverses lluites arreu del territori per defensar el poc que queda de públic en aquest sistema educatiu. Les mobilitzacions contra la LEC, l'oposició frontal a la supressió del batxillerat nocturn, la lluita contra l'aplicació del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior, l'oposició frontal a la privatització de l'aparcament de la URV o la democratització de l'aplicació de l'EEES a la UdL i l'evidenciació del seu rebuig són la materialització d'una lluita creixent contra un neoliberalisme salvatge que ha decidit acabar amb l'ensenyament com a dret, tal i com el coneixem avui dia.

Es així, com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, amb nuclis de treball actius a les universitats públiques i a desenes d'instituts d'arreu dels Països Catalans, aprofita l'inici d'aquest nou curs per reafirmar-se en la seva lluita diària contra el sistema educatiu que a poc a poc se'ns ha intentat imposar i es compromet a seguir treballant per tal, no només de frenar aquesta imposició, sinó també de projectar i crear un nou model d'ensenyament públic que garanteixi la qualitat i el pensament crític, que sigui enfocat cap a les necessitats reals de tota la societat, que no reprodueixi els rols discriminatoris de gènere existents i que consolidi el català com a llengua d'ensenyament i de ciència arreu del nostre país.

Així doncs, davant de l’inici del nou curs acadèmic 2008/2009, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) vol mostrar la seva preocupació per l'estat en el qual es troba inmersa l’educació secundària i superior arreu dels Països Catalans, alhora que es mostra convençut que l’única manera de transformar l’actual procés de mercantilització, privatització i d’augment de les desigualtats del model educatiu i avançar cap una educació pública, de qualitat, popular, antisexista i catalana continua sent la feina de base i diària en el conjunt dels centres educatius dels Països Catalans.


Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Països Catalans, 15 de setembre de 2008