21 de setembre de 2008

El SEPC participa al Fòrum Social Europeu

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans participa al Fòrum Social Europeu de Malmö (Suècia), conjuntament amb d'altres organitzacions estudiantils, per avançar en la vertebració de la resistència a l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior, conegut com a procés de Bolonya.

El Fòrum ha servit al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) per a ampliar contactes amb organitzacions d'arreu d'Europa i enfortir els vincles amb organitzacions amb les quals ja treballavem. Paral·lelament al fòrum social, s'han fet reunions i assemblees preliminars d'algunes organitzacions del S'EF, de cares a organitzar una contracimera a Leuven, on es reuniran els ministres d'universitat europeus.
La delegació del SEPC ha pogut constatar com el fenòmen de la privatizació s'està estenent, i com comencen a organitzar-se les respostes arreu d'Europa, especialment entre els sindicats de professors i d'estudiants.

Per altra banda, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans va participar a la manifestació del dissabte pels carrers de Malmö, on molta gent de diversos països es va apropar a la nostra delegació, interessats per la realitat nacional i social dels Països Catalans, i les nostres lluites a l'àmbit estudiantil i de construcció nacional.
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Malmö (Suècia), 21 de setembre de 2008