8 de març del 2008

Descobreix el món que t’envolta... la coeducació és el camí!

Com cada 8 de març, dia de la dona treballadora, ens manifestem per aconseguir una societat alliberada dels rols patriarcals que creen una estructura de poder deixant la dona en un nivell jeràrquicament inferior respecte a l’home. D’aquesta manera, ens situen en un pla de desigualtat en aquesta societat anomenada “democràtica”.
Al llarg de tota la història la dona s’ha trobat, pel simple fet de ser dona, invisibilitzada a causa del fet que el sistema patriarcal l’ha relegada a l’àmbit privat impedint-li el seu desenvolupament formatiu, social, laboral... en l’àmbit públic.
L’educació reprodueix el sistema patriarcal i transmet els seus valors implícitament, i per això des de la Comissió de dones del SEPC creiem que la millor eina per combatre el patriarcat és canviar l’educació i seguir el model de la coeducació, un ensenyament basat en principis igualitaris que trenque amb els estereotips retrògrads i que portaria a una reorganització sexual del treball i de les activitats públiques, aconseguint així l’alliberament femení i masculí dels rols imposats.
Els mitjans de comunicació, sabent la gran influència que tenen sobre les persones i amb l’absència de formació amb esperit crític que rebem a l’escola, ens mostren dia a dia imatges de dones que no responen a la figura natural de la dona i fomenten un cànon de bellesa que ens vénen com a mitjà per triomfar en la vida.
D’aquesta forma, milers de dones es veuen acomplexades i fora d’aquestos estereotips sentint-se inferiors i amb la necessitat d’aconseguir eixa figura antinatural arribant a l’extrem de patir bulímia, anorèxia... a més del transtorn psicològic que tot açò comporta. Per tot açò pensem que cal una educació lliure d’aquests models de dona i apostem per una educació per a la salut.
En els darrers dies s'ha vist als mitjans de comunicació com diversos sectors de la societat han criminalitzat el dret legítim de les dones de decidir sobre el nostre propi cos, i partir d'açó volem manifestar el més ferm rebuig a les restriccions que posen les lleis als nostre dret a l'avortament lliure i gratuït.

Construïm l'ensenyament antipatriarcal!