24 de desembre de 2008

Finalitzen, temporalment, les ocupacions de facultats

Els estudiants que mantenien, per iniciativa del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i de les Assemblees de Facultat, diversos recintes universitaris ocupats de diferents universitats del país han decidit retirar les ocupacions durant el període no-lectiu de Nadal, a excepció de l’ocupació del Rectorat de la Universitat de Barcelona (UB), de l'Aulari I i de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant (UA) i de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Motius que han motivat la desocupació temporal dels recintes universitaris:

Els estudiants mobilitzats en defensa de la universitat pública i de qualitat que mantenien ocupades diverses facultats i rectorats de les universitats públiques dels Països Catalans van decidir cessar, de forma temporal, aquests ocupacions pels següents motius:

- Uns dels objectius principals d’ocupar recintes universitaris era fer arribar, més directament, les reivindicacions de defensa de la universitat pública i de qualitat al conjunt dels estudiants, treballadors del PAS i del professorat.
Per això, les ocupacions s’han de produir durant els períodes en que hi ha activitat acadèmica permanent a la Universitat, fet que no es produeix durant les vacances de Nadal.

- Al llarg dels darrers mesos, i més accentuadament a partir de la jornada de lluita i vaga del 20 de novembre, s’ha aconseguit, amb les mobilitzacions estudiantils diàries, visualitzar el conflicte existent dins de les universitats dels Països Catalans i generar un debat al si de la societat catalana sobre el procés de Bolonya. Ara és el moment que els agents educatius es posicionin davant d’aquest fet i les autoritats universitàries reconsiderin la seva negativa a tenir un debat seriós i profund sobre el rumb que està prenen la universitat pública.
Per això, s’ha vist necessari fer un petit parèntesi temporal en les ocupacions, com a gest per a fomentar el posicionament de tots els agents socials en aquest procés de debat tan important per a la universitat pública del nostre país.

- El fort creixement que ha experimentat el moviment estudiantil català en aquestes últimes setmanes ha provocat que es vegi necessari una reconfiguració de les estructures organitzatives i coordinadores dels estudiants. Cada dia més estudiants participen a les mobilitzacions, i això ha fet que s’hagin de reestructurar els mecanismes d’organització i coordinació del moviment estudiantil, per a poder donar cabuda, i fer partícips, a tots aquests estudiants que lluiten per una universitat pública i de qualitat.
Per això, s’ha decidit fer un parèntesi temporal en l’activitat externa agitativa i de mobilització per a primar l’activitat interna de reestructuració.
Inici d’acord entre els estudiants i el rectorat de la Universitat de Lleida:

Després de més d'una setmana de mantenir ocupat el Rectorat de la Universitat de Lleida, els estudiants i l’equip de govern d’aquesta universitat han assolit un inici d’acord, basat en els següents punts:

- Moratòria parcial, és a dir, moratòria dels graus que encara no s’han proposat a l'ANECA.

- Inici d’espais de debat on hi participaran estudiants, professors i PAS, que consistiran en unes taules de debat on s’hi tractaran temes estructurals del present i futur de la Universitat de Lleida.

- Les conclusions d’aquestes taules seran primerament referendades pel conjunt de la comunitat universitària i posteriorment pel Consell de Govern.

- Compromís de totes les parts de dur a terme tot aquest procés en un clima d’entesa i constructiu, lluny d’actituds agressives i mesures disciplinàries o judicials.

- Compromís de totes les part d’aplicar els acords obtinguts a les taules de debat.