4 de desembre de 2008

Centenars de professors donen suport a les reivindicacions estudiantils

Països Catalans, 4-12-2008
Avui, dijous 4 de novembre, s'han fet públics dos manifestos elaborats per membres del professorat de les universitats públiques catalanes donant suport a les reivindicacions del conjunt del moviment estudiantil.
Diversos professors han presentat un manifest, titulat "Una altra universitat és possible", que defensa la necessitat de canviar la universitat, però que la direcció del procés de bolonya no és l'adequat i que és imprescindible i possible redirigir aquest rumb.
També, aquest matí, 150 professors i membres del PAS de la UAB han presentat un manifest a favor del diàleg i la retirada dels expedients als estudiants contraris a l'EEES.
- Acord del departament d'Antropologia Social i Història d'Àfrica i d'Amèrica de la UB sobre la necessitat d'un debat profund sobre el futur de la universitat pública catalana.
- Comunicat del departament de Psicologia Social de la UAB rebutjant els expedients disciplinaris oberts a diversos estudiants de la universitat.
Manifest: Una altra Universitat és possible!

En els darrers dies s’han anat estenent les tancades d’estudiants a les Universitats catalanes. Aquestes han posat sobre la taula un saludable debat públic sobre l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), l’anomenat procés de Bolonya, que per desgràcia fins ara ha estat absent dins de la comunitat universitària i en la societat catalana.
No són les primeres protestes estudiantils enfront el procés de Bolonya i les veus crítiques amb el mateix ja fa temps que s’han deixat sentir, però no amb la força i visibilitat que seria convenient.
Pensem que el professorat no pot romandre passiu front a les protestes actuals i front a l’aplicació de l’EEES. Estem convençuts/udes que, tot i que calen reformes profundes del sistema universitari, la direcció del procés actual no és la desitjable i que encara és possible un canvi de rumb.
Considerem que les demandes que realitzen les i els estudiants mobilitzats són raonables i haurien de ser tingudes en compte per les autoritats acadèmiques i polítiques.
Esperem que les protestes d’aquests dies siguin un punt d’inflexió i permetin generar el veritable debat social que avui manca sobre quin model d’ensenyament superior necessita una societat com la nostra.

Els i les sotasignants, professors/es de les Universitats públiques catalanes de diferent situació acadèmica, manifestem el nostre suport i solidaritat amb les protestes en curs i animem al conjunt del professorat a sumar-s’hi constructivament amb l’objectiu d’aixecar un veritable moviment d’estudiants, professors/es i membres del personal d’administració i serveis (PAS) en defensa d’un model d’universitat pública i de qualitat.

Primeres adhesions: (actualitzat a 4 de novembre de 2008)

- Xavier Alvarez del Castillo, Departament d'Enginyeria Mecànica, Càtedra UNESCO en Sostenibilitat de la UPC
- Alejandro Andreassi Cieri, prof. Departament d'Història Moderna I Contemporània UAB
- Josep Maria Antentas, prof de Sociologia UAB
- Marco Aparicio, prof. Dret Constitucional, UdG
- Oriol Barranco prof. Sociologia UAB
- Joan Benach, prof. Salut pública i salut laboral, UPF
- Laura Bergés Saura, prof. Periodisme i Ciències de la Comunicació UAB
- Ramon Campderrich, professor Filosofia del Dret UB
- Juan-Ramón Capella, catedràtic Filosofia del Dret UB
- Just Casas Soriano, prof. Història Moderna i Contemporània UAB
- David Casassas, prof. Sociologia, UAB
- Pedro V. Castro Martínez, prof. Departament de Prehistòria, UAB
- Antoni Domènech, catedràtic de Filosofia política i moral, UB
- Maria Encarna Sanahuja, prof. Prehistòria, UAB
- Jordi Estevez, prof. Prehistòria, UAB
- José Antonio Estévez Araujo, Catedràtic Filosofia del Dret, UB
- Francisco Fernández Buey, Catedràtic Filosofia del Dret, Moral i Política, UPF
- Mariona Ferrer, prof. Departament de Ciències Polítiques i Socials, UPF
- Ermengol Gassiot, prof d’Antropologia, UAB
- Antonio Giménez, prof. Filosofia del Dret, UB
- José Luis Gordillo, prof. Filosofia del Dret, UB
- Lupicinio Iñiguez, catedràtic de Psicologia Social, UAB
- Martí López, prof. Sociologia UAB
- Salvador López Arnal, professor-tutor, UNED
- Antonio Madrid, prof. Filosofia del Dret UB
- Asier Martínez Bringas, prof. Dret constitucional, UdG
- Víctor Méndez, prof. Filosofia del Dret, UB
- Rafael Micó Pérez, prof. Prehistòria, UAB
- Jordi Mir Garcia, prof associat Departament d'Humanitats, UPF
- Marisela Montenegro, prof. Departament de Psicologia Social, UAB
- Joan Muñoz, prof. UAB
- Joaquim Oltra Puigdomènech, prof. Prehistòria, UAB
- Gerardo Pisarello, prof. dret constitucional, UB
- Xavier Pedrol, prof. filosofia del Dret, UB
- Joan Pujol, prof. Psicologia Social de la UAB
- David Pujolar, prof .del Departament d'Economia de l'Empresa de la UAB
- Daniel Raventós, prof. titular Teoría Sociológica i Metodologia de Ciencias Socials, UB
- Iñaki Rivera, prof. Titular derecho Penal de la UB
- Sonia Sánchez Busques, prof. Departament de Psicologia bàsica, evolutiva i de l'educació, UAB
- Joaquim Sempere, prof. de Sociologia UB
- Héctor C. Silveira, prof. Filosofia del Dret, Universitat de Lleida
- Ignasi Terradas Saborit, Catedràtic Antropolgia, UB
- Félix Vázquez-Sixto, prof. de Psicologia Social, UAB
- Raimundo Viejo, prof de Ciències Polítiques, UPF
Manifest de professors, investigadors i personal d’administració i serveis de la UAB en relació als expedients disciplinaris administratius:
Les persones sotasignades, professores, investigadores i PAS de les facultats de Ciències de la Comunicació, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de l'Educació, Lletres, Psicologia i Traducció i Interpretació de la UAB, reunits el dimarts 2 de desembre ens adherim al comunicat següent, aprovat pel Consell de Departament de Psicologia Social:
En relació amb els expedients disciplinaris administratius oberts a estudiants pels fets dels dies 18 d'abril i el 29 i el 30 de maig de 2008, el Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona reunit en Consell Extraordinari manifesta que:
Les mobilitzacions dels estudiants no s’han d’interpretar com una seqüència de fets aïllats sinó com un procés que es va desenvolupant al llarg del temps i que ha passat per diferents estats, fases i etapes. Aquestes han adquirit diferents expressions per la manca de respostes i l’absència d’un veritable procés participatiu de tota la comunitat universitària que hauria d’haver estat propiciat pels diferents òrgans de govern de la UAB. En aquest sentit considerem que s’incorre en un reduccionisme si només s’analitzen fets i/o esdeveniments i s’actua amb independència del procés i del context en el que han esdevingut. Per altra banda, no podem oblidar que als fets castigats en els expedients disciplinaris els precedeix una càrrega policial indiscriminada i injustificada. La institució va respondre amb violència al que va percebre com a violència: què més ha de passar?

En conseqüència:
1.Demanem al rector, o a qui el representi, que la seva decisió final sigui la de no aplicar una resolució d’uns expedients que mai s’haurien d’haver iniciat. La situació conflictiva en què estem instal·lats s’ha de resoldre immediatament, i els expedients disciplinaris són el pitjor instrument per a aconseguir-ho, ja que enterboleixen les pràctiques democràtiques i dialogants de les que hauria de donar exemple la institució universitària.
2.És urgent restablir i promoure el diàleg, sempre públic i obert i en qualsevol circumstància, present i futura, de manera que la comunitat universitària pugui abordar i atendre els diferents problemes sobre el funcionament de la universitat i el seu encaix en el conjunt de la societat actual.
3.És necessari crear les condicions i obrir els espais pertinents que permetin a tota la comunitat universitària discutir a fons i sense restriccions el significat, les conseqüències i les accions a emprendre en el procés d’implementació de l’EEES.
I a més volem manifestar que:

a. Els expedients son fruit d’un reglament dels temps de la dictadura que ningú no s'ha preocupat de modificar en cap dels múltiples processos de reforma que ha viscut la Universitat.
b. Els i les sotasignants volem ser agents actius del procés de diàleg i debat participatiu que ha de resoldre l'actual conflicte i presa de decisions sobre com ha de ser la universitat pública.
c. Fem una crida al professorat i personal administració i serveis de la UAB a afegir-se a aquesta iniciativa tot adherint-se al present manifest.

Adhesions a: dialeg.uab@gmail.com

Imatge de la presentació del manifest del professorat de la UAB