17 de gener de 2008

El SEPC es mostra contrari a crear centres especials per alumnes nouvinguts

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) vol expressar el seu rebuig a la proposta del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya de crear centres d’ensenyament específics per atendre durant el primer any els alumnes que arribin de l’estranger durant el curs. Per al SEPC, aquesta proposta té una intenció legítima de voler solucionar una problemàtica existent, però és clarament segracionista i desigualitària i provocarà un augment dels anomenats “guettos” com ja ha denunciat, per exemple, SOS Racisme. Pel SEPC, el que cal, davant d’aquesta situació, és potenciar espais com les aules d’acollida, la formació entre el professorat, augmentar els recursos en l’ensenyament públic i aconseguir que les escoles concertades deixin de tenir els privilegis que ostenten a l’actualitat.

L’arribada d’estudiants nouvinguts a mitjans curs està comportant certs incovenients als centres, en especial a l’hora de compaginar nivells i programes per part del professorat. Aquesta realitat, però, sembla que una vegada més no serà afrontada correctament per la Conselleria del senyor Maragall, segons s’entén de la seva última proposta.


El pla de la Conselleria aposta una vegada més per mètodes segracionistes que afavoreixen els guettos. I aquest fet és greu ja que perverteix l’essència de l’escolarització pública basada en la cerca de la igualtat i de la justícia en front de la desigualtat existent a causa del sistema econòmic imperant. D’aquesta manera, doncs, una vegada més, el Departament rebutja apostar per l’increment de recursos públics, per potenciar les aules d’acollida o forçar a les escoles concertades a moure’s de la seva posició privilegiada i defensa la segregació i la separació, potser definitiva en alguns casos, com a mètode educatiu.


Aquesta nova proposta presenta, però, encara més dubtes. Així, Ernest Maragall defensa que tot aquest pla es gestioni des dels serveis socials dels Ajuntaments implicats i no des de la Conselleria, com en els aspectes relacionats amb la xarxa pública d’educació és el més lògic a nivell de recursos necessaris i d’harmonia del pla. A més, segons la proposta, els alumnes nouvinguts no seran considerats estudiants durant el primer curs tot i fer una vida com a tals. Una explicació a aquest fet? la necessitat de millorar les estadístiques, entre d’altres.

Un cop fetes aquestes consideracions volem mostrar el nostre rebuig a aquest projecte de la Conselleria del Principat i demanem que, d’una vegada per totes, els gestors públics apostin per models d’ensenyament públics, integradors i realment formatius arreu dels Països Catalans