25 de febrer del 2009

En suport a Alerta Solidària

Davant les acusacions contra dos militants d'Alerta Solidària, col·lectiu antirepressiu de l'Esquerra Independentista, les organitzacions sotasignants manifesten que:
- S'ha comprovat que no hi ha cap indici que doni credibilitat a les acusacions formulades pel senyor Francesc Arnau.
- Davant les reiterades peticions per què el senyor Francesc Arnau aportés les proves que afirmava tenir, aquest senyor no ha accedit a donar-les.
És per aquests motius que reiterem el nostre suport i seguim considerant a Alerta Solidària com el col·lectiu antirepressiu de l'Esquerra Independentista, i manifestem tota la nostra confiança a en Martí Majoral, portaveu d'AS i en l'anomenat Pallín, militant d'AS.

Demanem que s'aturi qualsevol tipus de rumorologia sobre el tema i que si algú creu que ha de tenir més informació, que utilitzi els mecanismes interns de les seves organitzacions.

· Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista (CAJEI)
· Endavant-OSAN
· Maulets, El jovent independentista revolucionari
· Sindicat d'Estudiants del Països Catalans (SEPC)