3 de febrer de 2009

Presentació de la proposta "Construïm la universitat pública del futur" i valoració de la Taula Nacional per la Universitat Pública

Aquest migdia, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, organització estudiantil majoritària als claustres de les universitats catalanes, ha realitzat una valoració de la proposta de Taula Nacional per la Universitat Pública llençada pel Comissionat d’Universitats de Catalunya, i ha fet pública la seva proposta, recollida en el document “Construïm la universitat pública del futur, del procés a seguir per a resoldre l’actual conflicte i problemàtica existent a les universitats.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, organització estudiantil majoritària als claustres de les universitats catalanes i participant de les mobilitzacions en defensa de la universitat pública, ha mantingut aquesta setmana una reunió amb la Comissionada d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, la senyora Blanca Palmada, sobre la proposta de Taula Nacional per la Universitat Pública.

Després d’haver analitzat els objectius, els temes a tractar i la composició d’aquesta Taula, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans volem fer les següents consideracions:

1.- Aquesta proposta de la comissionada d’universitats no aborda la principal demanda estudiantil, que és l’exigència de paralitzar l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
(EEES), mitjançant una moratòria als nous plans d’estudi. Per tant, no vol anar a l’arrel de l’existència de les mobilitzacions i del malestar universitari, que és la imposició de l’EEES.

2.- Aquesta Taula no preveu entre els seus objectius que siguem els estudiants, professors i membres del PAS els que determinem el rumb que ha de prendre la universitat pública catalana, sinó que només pretén que participem en posar pedaços als dèficits de la universitat.

3.- Aquesta mesa de diàleg no neix d’una voluntat sincera de que els estudiants participem en dissenyar la universitat del futur, sinó que neix com a reacció improvisada a les mobilitzacions estudiantils.
Per tot això, valorem que la Taula Nacional per la Universitat Pública no és el mecanisme adequat perquè entre tots els membres de la comunitat universitària fixem el rumb de la universitat, i tampoc és el mecanisme que resoldrà el conflicte existent a les universitats del nostre país.

Precisament perquè creiem que ara és el moment de presentar propostes de com sortir d’aquest carreró sense sortida, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans presentem la nostra proposta de com resoldre els problemes en que es troba la universitat pública catalana.

Aquesta proposta es recull al document “Construïm la universitat pública del futur, que es basa en els següents punts:

- Moratòria sobre l'aplicació de l'EEES a les universitats públiques dels Països Catalans. Aquesta moratòria només depèn de la voluntat política de les autoritats universitàries, ja que les declaracions relacionades amb el procés de Bolonya no són vinculants.

- Inici d'un procés de debat i de transformació de la universitat, marcat per la participació plenament democràtica i en pla d'igualtat dels diversos estaments universitaris. Els diversos membres de la comunitat universitària són els que han de marcar el rumb de la universitat pública.

- Retirada de tots els mecanismes sancionadors i coactius que existeixen a la universitat.
Imatge d'un moment de la roda de premsa, realitzada aquest migdia a Barcelona.

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) també ha presentat les noves iniciatives per tal de difondre la proposta “Construïm la universitat pública del futur” i continuar mostrant el rebuig a la imposició del procés de Bolonya:
- Al llarg de les properes setmanes, el SEPC mantindrà reunions amb els diversos agents educatius per a presentar la proposta Construïm la universitat pública del futur.

- El SEPC s’ha adreçat a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per a presentar mocions als diversos ajuntaments dels Països Catalans relacionades amb l’aplicació de l’EEES i les conseqüències negatives que tindrà aquest procés per a la universitat pública.

- El SEPC ha elaborat un manifest dirigit a les entitats polítiques, sindicals i socials del país sobre la necessitat de paralitzar l’EEES i iniciar un debat públic sobre el futur de la universitat.
De moment, el SEPC està mantenint converses amb els sindicats USTEC-STE’s, CGT, Intersindical-CSC i IAC, i amb la CUP.

- Al llarg del mes de febrer es realitzaran referèndums, sota la pregunta “S'ha de congelar l'aplicació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior i iniciar un procés de debat sobre el futur de la Universitat Pública?”, a la Universitat de Barcelona (UB), a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Més informació