28 d’abril de 2008

Valoracions inicials del SEPC davant l’avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) considera que l'avantprojecte de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) presentat pel conseller ha millorat respecte les bases gràcies a les massives mobilització d'estudiants i professors, tot i així ens seguim oposant a aquesta llei ja que enlloc d'apostar decididament per l'ensenyament públic segueix donant més protagonisme i recursos als centres privats, fet que va clarament en contra del model educatiu que defensem per al conjunt dels estudiants dels Països Catalans.
Aquest migdia el conseller d'Educació ha presentat l'avantprojecte de la LEC, després d'una primera lectura el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) vol manifestar que:
– Després de la massiva mobilització d'estudiants i professors del passat 14 de febrer el Departament d'Educació ha hagut de rectificar i eliminar algun dels punts més polèmics.
– Tot i les millores respecte les bases de la LEC, la llei continua augmentant la importància i el finançament a l'escola privada concertada.
– Es fomenta la convocatòria de nous concerts amb escoles privades enlloc de deixar clar que la creació de nous centres de titularitat pública ha de ser una prioritat.
– No es contempla en cap moment la possibilitat de conversió de centres privats en centres públics en el cas que aquests ho demanin i compleixin uns certs requisits.
– Tot i regular més clarament els drets dels estudiants, no es contempla el dret a vaga dels estudiants.
– Esperem que el principi de coeducació del que es parla a l'article 2, no quedi en una paraula buida sinó que es doti a tots els centres de les eines necessàries per tal que sigui una realitat i es controli que tots els centres que reben finançament públic l'apliquin independentment de l'ideari que tinguin.
– Esperem que quan l'avantprojecte parla de fomentar el coneixement de les característiques del país es refereixi als Països Catalans i no només al Principat.

És per tot això que, tot i reconèixer una millora respecte a les bases de la llei, el gran protagonisme que dóna aquest avantprojecte als centres privats concertats ens empeny a seguir mostrant el nostre rebuig a aquesta llei, ja que no podem avançar cap una educació pública i de qualitat si es segueix apostant cada cop més per l'escola privada.
Així doncs, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans seguirem lluitant per un ensenyament públic, popular, català, antipatriarcal i de qualitat.


Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Països Catalans, 28 d'abril de 2008